Upravit stránku

Požiar a drevostavba. Pomerne citlivá téma, ktorá zaujíma každého, kto má záujem o tento typ domu. Protipožiarna ochrana je ale dôležitá pri každej stavbe, nie len pri tej z dreva. Požiarnu odolnosť posudzujú Európske normy a Európske technické schválenia.

Zabudnite na to, že drevo dobre horí

… pretože v prípade drevostavieb to tak naozaj nie je. Drevo sa samo od seba nevznieti, takže sa nie je čoho báť. Ale poďme sa pozrieť na fakty a nie na povery:

Bungalov LARGO
  • Drevo má nízku tepelnú rozťažnosť. Vďaka tomu sa v prípade požiaru rúca konštrukcia pomalšie. Na rozdiel od železobetónových konštrukcií, ktoré sa rúcajú po uhasení požiaru.
  • Pomocou výpočtov je možné pomerne presne odhadnúť, ako bude drevo horieť. Drevená konštrukcia musí byť ohni vystavená dlho, než vôbec vzplanie.
  • V prípade požiaru sa z dreva najprv odparuje voda, potom dochádza k rozkladu ďalších látok a vzplanutie nastane až pri 350 – 500 °C
  • Pri vzplanutí povrch dreva zuhoľnatie. Táto čierna vrstva chráni vnútornú časť dreva a výrazne spomaľuje horenie konštrukcie.

Požiarna odolnosť drevostavieb RD Rýmařov

Naše drevostavby staviame z prefabrikovaných panelov, ktorých konštrukciu tvorí masívny rám zo smrekového dreva. Panely sú opláštené doskami fermacell, ktoré sú klasifikované ako nehorľavý materiál triedy A2 a drevostavbe poskytujú vysoký stupeň protipožiarnej ochrany. Práve vďaka svojej konštrukcii a doskám fermacell dosahujú drevostavby triedu požiarnej odolnosti REI 60.

Nezabúdajte na prevenciu proti požiaru. Vyvarujte sa otvorenému ohňu (sviečky, krb, cigarety). Taktiež strážte, či sú vypnuté domáce spotrebiče - varná kanvica, sporák apod. Nenechávajte v zásuvkách nabíjačky od telefónov a počítačov.

Hromozvod, dôležitá súčasť každej stavby

Čo ale nemôžeme ovplyvniť, to je počasie. Konkrétne blesky, ktoré môžu v dome napáchať poriadnu škodu, okrem iného aj požiar. Dôležitou ochranou je preto hromozvod, ktorý slúži na uzemnenie elektrického náboja blesku. Hromozvod musí byť súčasťou projektu. Podľa veľkosti stavby sa totiž vypočíta, koľko zvodov musí hromozvod mať. Jedine tak bude plniť svoj účel.