Upravit stránku

Schéma obvodovej steny s izolačnou predstenou

 1. Fermacell - sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 2. Drevený rám (vyplnený tepelnou izoláciou) ISOVER hr. 40 mm
 3. Parozábrana TYVEK fólia
 4. Drevený rám (vyplnený tepelnou izoláciou) ISOVER hr. 120 mm
 5. Fermacell - sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 6. Termofasáda hr. 107 mm
 • Celková hrúbka 297 mm
 • Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,148 W/m2.K

Schéma difúzne otvorenej obvodovej steny

 1. Fermacell - sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 2. Montážna predstena s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ISOVER Domo hr. 40 mm
 3. Fermacell Vapor - sadrovláknitá doska s parobrzdou hr. 13 mm
 4. Nosný rám s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ISOVER Uni hr. 120 mm
 5. Fermacell - sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 6. Tepelná izolácia z minerálnej vlny ROCKWOOL FrontRock MAX E 2 x 80 mm
 7. Difúzne otvorený fasádny systém hr. 7 mm
 • Celková hrúbka 370 mm
 • Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,141 W/m2.K

Schéma vnútornej nosnej steny

 1. Fermacell - sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 2. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou ISOVER hr. 120 mm
 3. Fermacell - sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 • Celková hrúbka 150 mm

Schéma vnútornej deliacej priečky

 1. Fermacell - sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 2. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou ISOVER hr. 60 mm
 3. Fermacell - sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 • Celková hrúbka 90 mm

Schéma podlahovej konštrukcie

 1. Železobetonová doska
 2. PE fólia
 3. Vyrovnávací podsyp Fermacell hr. 20 mm
 4. Tepelná izolácia podlahový polystyrén 2 x 50 mm
 5. Podlahový dielec Fermacell hr. 25 mm
 6. Podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)

Schéma stropu nad prízemím

 1. Podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
 2. Fermacell - podlahový dielec hr. 25 mm
 3. Drevovláknitá doska mäkká hr. 60 mm
 4. Mirelon podložka - kročajová izolácia
 5. Drevotriesková doska hr. 22 mm
 6. Stropný nosník 60x240 mm; vzduchová medzera 120 mm; tepelná izolácia ISOVER hr. 120 mm
 7. Drevený rošt hr. 30 mm
 8. Dve vrstvy sádrokartónovej dosky hr. 2 x 12,5 mm
 • Celková hrúbka 412 mm

Schéma stropu nad podkrovím

 1. Tepelná izolácia ISOVER hr. 100 mm
 2. Drevotriesková doska hr. 22 mm
 3. Stropný nosník 60 x 180 mm (vyplnený tepelnou izoláciou hr. 180 mm)
 4. Parozábrana TYVEK fólia
 5. Drevený rošt hr. 30 mm
 6. Sádrokartonová doska hr. 15 mm
 • Celková hrúbka 347 mm
 • Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,14 W/m2.K

Schéma strešnej konštrukcie

 1. Strešná krytina (betónová alebo plechová)
 2. Strešné latovanie hr. 33 mm
 3. Kontralatovanie hr. 33 mm
 4. Difúzna fólia
 5. Krokvy 60 x 180 mm; vzduchová medzera hr. 30 mm; laťovanie hr. 60 mm (vyplnená tepelnou izoláciou hr. 240 mm)
 6. Parozábrana TYVEK fólia
 7. Fermacell - sádrovláknitá doska hr. 15 mm
 • Celková hrúbka 351 mm
 • Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,17 W/m2.K