Upravit stránku

1. Konzultácie so stavebným úradom

Najskôr klient prerokuje s príslušným stavebným úradom podmienky pre stavbu a vzhľad rodinného domu na danom pozemku (sklon striech, garáž a pod.). V prípade, že klient nemá vlastný pozemok, môže obchodný zástupca firmy RD Rýmařov s. r.o. v niektorých lokalitách s výberom pozemku pomôcť.

2. Bezplatná cenová ponuka a úprava dispozície

Prostredníctvom obchodného zástupcu, na akomkoľvek z našich obchodných centier, si klient vyberie typ drevostavby, dohodne si úpravy dispozície rodinného domu a predbežný technický rozsah dodávky. Podľa toho mu budú zdarma vypracované pohľady a pôdorysy, vrátane požadovaných zmien. Zároveň obchodný zástupca spracuje cenovú ponuku, vrátane dopravného a DPH a stanovuje predbežný termín realizácie s ohľadom na potreby klienta.

3. Financovanie

Drevostavby spoločnosti RD Rýmařov s. r. o. možno financovať z vlastných prostriedkov klienta alebo prostredníctvom hypotéky alebo iných úverov. V prípade záujmu klienta je možné zabezpečiť na niektorom obchodnom centre rokovanie so zástupcami bánk.

4. Zmluva o budúcej zmluve

Po predbežnom súhlase stavebného úradu v mieste staveniska uzavrie klient na obchodnom centre firmy RD Rýmařov s. r. o. zmluvu o budúcej zmluve. Zároveň zadarmo obdrží spracovanú štúdiu, ktorá slúži ako podklad pre vypracovanie obchodno-projektovej dokumentácie.

5. Projektová dokumentácia

Po podpise zmluvy o budúcej zmluve (po odsúhlasení upravených pôdorysov, pohľadov a ceny) dostane klient 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie prevedenia domu, ďalej požiarne posúdenie, rozsah dodávky a reklamačný poriadok. Vypracovanie projektovej dokumentácie trvá cca 7 týždňov.

6. Projekt spodnej stavby a sietí

Klient obdrží výkres tvaru (pôdorys) základovej dosky a výkres vzorových rezov. Potom zaistí miestnym projektantom osadenia vybraného typu drevostavby na pozemok - teda vypracovanie situačného výkresu, výkres základovej dosky (eventuálne projekt suterénu), prípojky inžinierskych sietí vrátane prerokovania s ich správcami, výkres spevnených plôch a oplotenia. Týmto postupom získa projekt pre stavebné povolenie. To všetko je možné vykonať v spolupráci s niektorým z obchodných zástupcov RD Rýmařov s. r. o.

7. Stavebné konanie

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie požiada klient na príslušnom stavebnom úrade o vydanie stavebného povolenia.

8. Zmluva o dielo

Po objasnení rozsahu dodávky a ceny uzavrie klient prostredníctvom obchodného zástupcu s firmou RD Rýmařov s. r. o. zmluvu o dielo. Obsahom zmluvy o dielo je okrem iného typ drevostavby, termín zhotovenia spodnej stavby, termín realizácie, predbežná špecifikácia rozsahu dodávky, cena vrátane dopravného podľa rozsahu dodávky domu, spôsob financovania. Za podmienky splnenia termínov súčinnosti dohodnutých v zmluve o dielo zo strany klienta garantuje firma RD Rýmařov s. r. o. na základe uzatvorenej zmluvy o dielo dohodnutú cenu po celú dobu až do odovzdania drevostavby.

9. Spodná stavba

Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia klient začne a vykoná spodnú stavbu a zaistí vykonanie všetkých prípojok - voda, elektrina, plyn a kanalizácia. V prípade potreby klienta môže obchodný zástupca RD Rýmařov s. r. o. klientovi odporučiť firmu, ktorá spodnú stavbu zaistí. Zhotovenie základovej dosky vrátane všetkých prípojok trvá približne jeden mesiac.

10. Konečná špecifikácia a prevzatie spodnej stavby

Spísanie konečnej špecifikácie umožňuje výber resp. upresnenie konkrétnych materiálov (keramické obklady, dlažby, koberce, farebné riešenia, zariaďovacie predmety a pod.). Klient má možnosť posledných úprav rozsahu dodávky oproti uzatvorenej zmluve, iba však úpravy, ktoré už nemajú zásadný vplyv na konštrukciu drevostavby. Po ocenenií takto do posledného detailu upresnenej výbavy domu dostane klient cenový dodatok k zmluve o dielo. Prevzatie spodnej stavby a kontrolu staveniska a príjazdové komunikácie vykonáva vždy odborný pracovník firmy RD Rýmařov s. r. o. na základe výzvy podanej klientom.

11. Príprava výroby

Po úspešnom prevzatí spodnej stavby začína firma RD Rýmařov s. r. o. prípravu výroby a nákup výberových materiálov podľa špecifikácie klienta. Príprava výroby trvá cca 6 - 8 týždňov.

12. Montáž

Firma RD Rýmařov s. r. o. začína montáž rodinného domu na pozemku objednávateľa vrátane všetkých remeselných prác súvisiacich s rozsahom dodávky. Montáž trvá (v závislosti na veľkosti domu) maximálne 30 pracovných dní.

13. Odovzdanie domu

Po dokončení montáže odovzdáva firma RD Rýmařov s. R. O. V dohodnutom termíne drevostavbu objednávateľovi.

14. Kolaudácia

Kolaudáciu zabezpečuje klient. Firma RD Rýmařov s. r. o. zabezpečuje podklady potrebné pre zaistenie kolaudácie, ktoré sa vzťahujú k dodávke v rozsahu danom zmluvou o dielo event. dodatku k zmluve.

Tento web využíva cookies

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac