Upravit stránku

Je nám cťou, že sme sa mohli stať nositeľmi značky Drevo je cesta. Našu zasadaciu miestnosť v Rýmařove tak teraz zdobí štýlový drevený diplom Drevo je cesta vyhotovený na dubovom dreve.

Dali sme tým najavo, že zdieľame všetky hodnoty tohto unikátneho projektu. Jedným z cieľov projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o tom, prečo by ľudia mali využívať drevo v každodennom živote. Čím všetkým sa projekt presne zaoberá? Poďme sa na to pozrieť spoločne.

O projekte Drevo je cesta

Hlavným cieľom celého projektu je oznámenie, že využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny je cesta k rovnováhe na Zemi. Plocha českých lesov sa stále zväčšuje a dreva dlhodobo pribúda (od roku 1930 sa zásoba dreva v lesoch zdvojnásobila), preto nikto nemusí mať strach, že by využívaním dreva ničil lesy. Naopak. Lesy je nutné obnovovať. Ťažba dreva v Českej republike je kontrolovaná Lesným zákonom, hospodári sa teda uvážene. Napríklad my v RD Rýmařov vypestujeme a zasadíme milión sadeníc ročne! 

Využívaním dreva prispievame planéte aj spoločnosti tým, že:

  • šetríme neobnoviteľné zdroje, a tým chránime životné prostredie
  • uvádzame do rovnováhy tri piliere trvalo udržateľného rozvoja - ekonomický, sociálny a environmentálny
  • sa podieľame na obnove lesov
  • zvyšujeme zamestnanosť, a to hlavne na vidieku