Upravit stránku

tavba domu nezahŕňa len samotnú stavbu ako takú. Predchádza jej mnoho krokov, ktoré musíme do bodky dodržať. Ale predtým, než vôbec „kopnete do zeme", musíte zariadiť množstvo vecí. Zhrnuli sme pre Vás všetko dôležité:

1. Viete všetko o pozemku, ktorý chystáte kúpiť?

Výber pozemku patrí medzi najdôležitejšie časti celého stavebného procesu. Mali by ste mať jasno, či chcete bývať vo vzdialenej dedinke, alebo na okraji mesta. Oboje má svoje pre a proti. Zistite si, ako je lokalita dostupná (autom, verejnou dopravou) a akú má občiansku vybavenosť (nebudú musieť cestovať deti hodinu do školy?). Taktiež nie je od veci zoznámiť sa so susedmi. Tí Vám môžu totiž dobre poradiť. Vedia napríklad, či na pozemku nestojí celú jar voda.

Pátrajte v katastre nehnuteľností, či nemá pozemok nejaké vecné bremeno. V neposlednom rade je taktiež veľmi dôležité, či sa na pozemok hodí Váš vysnívaný dom. Chcete priestranný bungalov? Potom počítajte s tým, že budete potrebovať väčší pozemok. Zvážte aj orientáciu pozemku, jeho kopcovitosť (terénne práce sa potom väčšinou predražia) a odstup okolitých budov.

2. Poznáte územný plán?

Navštívte miestny stavebný úrad, v ktorom Vám potvrdia, že pozemok je v územnom pláne uvedený ako vhodný pre výstavbu rodinného domu. Prípadné vynímanie pozemku z pôvodného fondu sa totiž môže ťahať roky. Z plánu sa tiež dozviete, ako bude obec nakladať so svojimi pozemkami. Pokojná stráň, na ktorú sa momentálne pozeráte a ktorá Vám tak učarovala, tam už za 5 rokov nemusí byť. Na úrade by Vás tiež mali informovať, či sa v budúcnosti nechystá v blízkosti pozemku napríklad obchvat alebo výstavba priemyselného areálu.

3. Máte svoj vysnívaný dom?

Ešte než sa pustíte do zháňania projektu, zastavte sa na miestnom stavebnom úrade. Ten Vám totiž môže nariadiť, ako má Váš budúci dom vyzerať. Zástupu obcí so staršou zástavbou nie sú po chuti domy s plochou strechou, to býva najčastejšie obmedzenie. Úrad ale môže ovplyvniť aj farbu fasády, umiestnenie stavby na pozemku (dodržanie tzv. uličnej čiary) apod.

4. Aké doklady vyžaduje stavebný úrad?

Dostávame sa k tej najzložitejšej a najotravnejšej práci. Ku komunikácii s úradmi. Zistite si dopredu na miestnom stavebnom úrade, aké dokumenty po Vás bude vyžadovať. Najčastejšie sú to:

 • Vyplnený formulár pre stavebné povolenie
 • Doklady potvrdzujúce vlastníctvo pozemku, na ktorom budete stavať. Pokiaľ Vás niekto zastupuje, nezabudnite mu dať úradne overenú plnú moc
 • Výpis z katastra nehnuteľností
 • Súhlas vlastníkov susediacich pozemkov s Vašou stavbou. Na vytlačenú situáciu stavby potvrdenú od projektanta sa susedia podpíšu (musia uviesť svoje celé meno a dátum narodenia).
 • Vyjadrenie dotyčných orgánov - požiarnej ochrany, hygienickej stanice, životného prostredia, dopravy (pokiaľ buduje nový vjazd na pozemok), pamiatkarov
 • Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry - prípojka vody, kanalizácie, elektriny, plynu, rozdeľovacích káblov
 • Preukaz energetickej náročnosti budovy
 • Kompletný projekt rodinného domu
 • Geodetické zameranie pozemku
 • Meranie radónu na pozemku
 • Hydrogeologický prieskum

Všetky tieto dokumenty by ste mali mať v troch kópiách. Vyzerá to strašidelne, že? Máme pre Vás dobrú správu. Keď si necháte postaviť dom od RD Rýmarov, získate všetky potrebné podklady pre stavebný úrad. 
S týmito podkladmi potom vybavíte stavebné povolenie ľahko alebo Vám v prípade záujmu pomôžeme so získaním stavebného povolenia tak aby Vás tento proces neobral o žiaden čas a Vy sa tak budete mocť naplno tešiť s Vášho budúceho domu.