Upravit stránku

Ešte pred pár rokmi podceňované, v súčasnosti ospevované drevo predstavuje ideálnu surovinu pre stavanie nie len rodinných domov. Česká republika je 12. najlesnatejším štátom Európy, potenciál využitia dreva je tu teda obrovský. Zatiaľ ho však nevieme využiť. V porovnaní so susednými štátmi sme pod polovicou ich využitia v stavebníctve. A to aj napriek tomu, že v posledných rokoch drevostavieb pribúda.

Drevo je dobrou ekonomickou surovinou s vynikajúcimi vlastnosťami. Je iba na nás ako spracovateľoch, ako ho ďalej využijeme. V RD Rýmařov sme sa rozhodli, že budeme ľuďom stavať moderné, energeticky efektívne bývanie za prijateľné peniaze.

KUBIS 632 s dřevěnou fasádou

Drevo v stavebníctve

V RD Rýmařov sa snažíme vyrúbaný strom využiť na maximum. Optimálne silné a zdravé kmene použijeme na výrobu stavebných profilov pre statické konštrukcie domu (rámy), ďalšie profily potom napríklad na strešné laty. Zbytky dreva vrátane pilín sú základom pre výrobu kompozitných materiálov (napr. OSB dosiek, preglejok, drevovláknitých dosiek apod.). Zdravý strom tak bez zbytkov spracujeme.

Pre výrobu prefabrikovaných panelov využívame prevažne smrekové drevo. Predstavuje kvalitnú a zároveň ekonomickú surovinu. Je to dané aj zložením našich lesov, kde už niekoľko storočí prevláda práve smrek. V súčasnosti sa lesy osadzujú podľa inej stratégie, aby sa predchádzalo veterným a kôrovcovým kalamitám. Ale aj ďalšie typy drevín sú v stavebníctve ľahko spracovateľné. Budúca generácia si s tým hravo poradí.

Ako je na tom ČR so zásobami dreva?

  • Zásoba dreva na hektár 246 m3 (4. miesto v Európe).
  • Ročný prírastok dreva na hektár 7,5 m3 (6. miesto v Európe)
  • Za rok v českých lesoch pribudne 18 miliónov m3 dreva.
  • Ročne sa vyťaží 14-15 miliónov m3 dreva.
Výroba v rýmařovských halách

Drevo v kombinácii s betónom

Drevo má mnoho vynikajúcich vlastností, svoje limity má ale pri výstavbe výškových budov. Preto sme sa zapojili do projektu, ktorého cieľom je vytvoriť flexibilný stavebný systém pre výstavbu bytových domov. Hľadáme tak prepojenie dreva s ostatnými stavebnými systémami a tým zvyšujeme jeho konkurencieschopnosť. Program prepojil pracovisko ČVUT - UCEEB s RD Rýmařov. Teoreticky pripravené podklady u nás vyskúšame v praxi.