Upravit stránku
Výstavba vo viedenskej ulici Seefeldergasse zahŕňala celkom 31 rodinných domov a 4 štvorpodlažné bytové domy. Firma RD Rýmařov bola hlavným dodávateľom  drevostavieb bytových domov vrátane ich betónových lodžií a tiež kompletných drevostavieb rodinných domov. Naše stavby sme dokázali prispôsobiť rakúskemu stavebnému trhu a náročným prianiam investora, byovému družstvu EGB.

Šetríme energiu už v štandarde

Najdôležitejším kritériom pre výstavbu domov bola ich nízka energetická náročnosť. Ročná spotreba energie pri všetkých domoch musela byť nižšia než 60 kWh/m2. Takýto energetický štandard ponúkajú takmer všetky rýmařovské drevostavby. Úspora tepla v rodinných domoch bola podporená navyše aj kvalitnou vzduchotechnikou so spätným získavaním tepla. Hlavným zdrojom vykurovania je tepelné čerpadlo. Majitelia bytov ovládajú vykurovanie diaľkovo, čo vedie k ďalším výrazným úsporám.

 Potreba energie v rodinných domochPotreba energie v bytových domoch
Neprievzdušnosť pri rozdiele tlaku 50 Pan50 ≤ 1,0 1/hn50 ≤ 1,5 1/h
Spotreba tepla na vykurovanieHWB = 30,14–32,26 KWh/m2.rokHWB = 30–33 KWh/m2.rok
Konečná spotreba energieEEB = 57,6–59,7 KWh/m2.rok Z toho:
• 52 % vykurovanie, 
• 22 % ohrev TUV, 
• 26 % prevádzka zariadení.
EEB = 57,0–59,5 KWh/m2.rok
Z toho:
• 54 % vykurovanie,
• 22 % ohrev TUV,
• 24 % prevádzka zariadení.

Hodnoty požadované v projekte Seefeldergasse sa príliš nelíšia od našich bežne dodávaných montovaných domoch. Celková hrúbka obvodovej steny je 347 mm a sú v nej použité tri vrstvy sadrovláknových dosiek Farmacell, ktoré výrazne prispievajú k splneniu všetkých požiarnych, akustických a statických parametrov. V kombinácii s drevenou rámovou kostrou a vyplnením minerálnou vatou dosiahli konštrukcie nasledujúce hodnoty:

Súčinitele prestupu teplaObálka rodinných domovObálka bytových domov
Obvodová stenaU ≤ 0,178 W/m2.KU ≤ 0,188 W/m2.K
StrechaU ≤ 0,112 W/m2.KU ≤ 0,08 W/m2.K
Podlaha na teréneU ≤ 0,181 W/m2.KU ≤0,14 W/m2.K
OknáUw ≤ 0,9 W/m2.KUw ≤ 1,0 W/m2.K
Vstupné dvereUw ≤0,8 W/m2.KUw ≤ 1,4 W/m2.K
SvetlíkUw ≤ 1,2 W/m2.KUw ≤ 1,4 W/m2.K

Požiarna odolnosť a zvuková izolácia domov

Dosky Fermacell, ktoré sú súčasťou vonkajšieho opláštenia budovy, ale aj vnútorných konštrukcií, vykazujú perfektné protipožiarne vlastnosti. Preto nebol problém splniť predpísané hodnoty pre rodinné domy: strecha, steny a stropy REI 60, deliace steny medzi dvojdomami REI 90. Pre únikové cesty z bytových domov platí REI 90, pre steny, stropy a strechu REI 60.

Dôležitá bola taktiež ochrana proti hluku. Maximálna stanovená hodnota dennej prevádzky je 55 dB, nočnej prevádzky 45 dB. Na základe týchto a ďalších nameraných hodnôt z hromadnej a koľajovej dopravy boli stanové parametre obvodových plášťov, okien a vstupných dverí.

 Predpísané hodnoty rodinných domov
Obvodové steny a strechaRw ≥ 43 dB
Deliace steny medzi dvojdomamiRw ≥ 52 dB
OknáRw ≥ 33 dB
Vchodové dvereRw ≥ 42 dB
 Predpísané hodnoty bytových domov
Obvodové steny a strechaRw ≥ 43 dB
Deliace steny medzi bytmiRw ≥ 55 dB
Deliace steny medzi bytmi a komunikačnými priestormiRw ≥ 55 dB
Deliace stropy medzi bytmiRw ≥ 55 dB, LnTw ≤ 48 dB
Deliace stropy medzi bytmi a pivnicamiRw ≥ 55 dB
OknáRw ≥ 33 dB
Vchodové dvere do bytuRw ≥ 42 dB