Upravit stránku

Ploché strechy sa u nás najprv začali objavovať vo funkcionalistickej architektúre , kedy bola v popredí stavieb jednoduchosť, strohosť a predovšetkým praktickosť. Naozajstný boom ale ploché strechy zažili v tzv. betónovej ére, kedy na okrajoch miest vyrastali panelové domy ako huby po daždi.

Z tejto doby máme na rovné strechy neblahé spomienky. A nie je sa čomu čudovať - konštrukcia strechy bola riešená rovnako ako strop, len na nej boli položené asfaltové pásy kvôli hydroizolácii. Žiadne zateplenie. Takáto strecha samozrejme nebola schopná dlhodobo znášať všetky náročné podmienky, ktoré jej počasie pripravilo. Zatekanie a vznik plesní v interiéri na seba nenechali dlho čakať. Dnes je ale našťastie všetko inak.

Schéma pultovej strechy

  1. Strešná krytina
  2. Strešné laty 33 mm
  3. Kontralaty 33 mm
  4. Difúzne fólie
  5. Krokva 60 × 180 mm; vzduchová medzera 30 mm; latovanie 60 mm (vyplnené tepelnou izoláciou 240 mm)
  6. Parozábrana
  7. Fermacell - sádrovláknová doska 15 mm 

Plochých striech sa rozhodne nemusíte báť

Materiály, ktoré sa na stavbu plochých striech používali skôr a dnes, nejde porovnávať. Najdôležitejšou časťou je hydroizolácia. Asfaltovým pásom a náterom už dávno odzvonilo. Dnes strechám vládnu mäkčené PVC materiály,ktoré veľmi dobre znášajú vysoké letné teploty, kedy je na streche pokojne aj 50 °C, ale aj mrazy. S prehľadom spĺňajú aj tepelno-izolačné parametre.

Zbavte sa predsudkov z plochých striech

O tom, či sú ploché a pultové strechy moderné, by sa mohli viesť siahodlhé diskusie. Vždy záleží na konkrétnom majiteľovi domu. Isté ale je, že na naše územie domy s plochou a pultovou strechou rozhodne patria. Výhodou plochej strechy je, že nijako neznižuje výšku miestnosti (oproti klasickému podkroviu). Máte tak omnoho väčšiu obytnú plochu, viac úložného miesta a tým pádom aj väčší komfort na bývanie.

Z katalógu RD Rýmarov sme pre Vás vybrali: